Nieuws

nieuwsbrief.jpg

KLIK HIER om naar de nieuwsbrieven te gaan!

Programma 2015

Hierbij presenteren wij u het programma voor 2015, zodat u onze verenigingsactiviteiten reeds in uw agenda/kalender kunt noteren.

vrijdag 23 januari 2015

Cabaretavond in “ ’t Sandt”

zaterdag 14 maart 2015 (middag)

Jaarvergadering met aansluitend museumbezoek

woensdag 6 mei 2015

Lezing in kader van Henri Mastboom lezingencyclus (zie onder)

zaterdag 30 mei 2015

Voorjaarsexcursie

zaterdag 4 juli 2015

Fietstocht

zaterdag/zondag 12/13 en 19/20 september 2015

Kunst- en cultuurroute – expositie molen

zaterdag 10 oktober 2015

Najaarsexcursie

dinsdag 17 november 2015

Najaarslezing

Nadere informatie over alle activiteiten volgt tijdig.

STANDDAARBUITEN BEZET EN BEVRIJD

De viering van 70 jaar bevrijding van West-Brabant is voor de Heemkundekring “’t Sandt daer buyten” aanleiding geweest om te komen tot de uitgave van het te presenteren boek. In nauwe samenwerking met het Herdenkingscomité Standdaarbuiten zijn wij reeds een viertal jaren terug begonnen met het verzamelen van verhalen van mensen, die de oorlog bewust hebben meegemaakt, omdat we ons realiseerden dat die verhalen in hoog tempo aan het verdwijnen waren.

We zijn dankbaar dat zoveel mensen hun ervaringen aan ons hebben verteld en dat we ze mochten gebruiken. Het zijn juist deze verhalen die men in eigen bewoordingen uitspreekt, die het meest tot de verbeelding spreken.

Dankzij de plezierige samenwerking met de “Stichting Herdenkingscomité Standdaarbuiten” en de tomeloze inzet van auteur Toine Vermunt is een boekwerk tot stand gekomen dat ons inzicht geeft in zowel de oorlog op wereld- als op nationaal niveau, alsmede de bezetting en bevrijding van Standdaarbuiten en omgeving in het bijzonder.

Het bestuur wil iedereen, die op welke wijze dan ook betrokken is bij de totstandkoming van dit boek hartelijk bedanken!

Inmiddels zijn we bijna 70 jaar bevrijd en zijn we onze vrijheid zo gewoon gaan vinden. We hopen dat dit boek mag bijdragen aan het besef, dat vrede niet iets vanzelfsprekend is en dat vrijheid een heel hoog goed is, wat we moeten blijven koesteren.

w.g. Antoon Koenraadt, voorzitter Heemkundeking ’t Sandt daer buyten

BOEKEN

BOEKEN site.jpg

De volgende boeken zijn door onze Heemkundekring uitgegeven en te bestellen

via e-mail: hkk-standdaarbuiten@live.nl

telefonisch bij Antoon Koenraadt, tel: 0165-315136 of Jack Kloonen, tel: 06-41656142

STANDDAARBUITEN BEZET EN BEVRIJD (nieuw) € 22,50

Geschiedenis van Standdaarbuiten (heruitgave € 19,95

Winkels en Café’s in Standdaarbuiten € 19,95

Boerderijen van Standdaarbuiten en hun bewoners € 18.95

Tussen Hollandsch Diep & Mark en Dintel € 13.50

Landschap en waterbeheer in Noordwest-Brabant € 5.00

Standdaarbuiten in vroeger tijden € 16.00

De windkorenmolen van Standdaarbuiten tussen 1530 en 1944 € 5.00

De kerkelijke geschiedenis van Standdaarbuiten € 13.50

Standdaarbuiten in de jaren 1900 tot 2000 € 9.00

Het spoor van de Timberwolfdivisie door West-Brabant € 2.50

Tevens verkrijgbaar:

DVD’s

Vlasbedrijven Standaarbuiten }

Zwaluwen en KMG Drumband } € 5,00

Harmonie Oefening }

prijzen exclusief eventuele verzendkosten

Copyright © 2022 't SANDT DAER BUYTEN'